Jazda na F1

Informácie

!!! Táto webová stránka slúži už IBA ako archívna či ilustračná a NIE JE a nebude už aktualizovaná!

!!! Aktuálne informácie pre sezónu 2023 (či ďalšie sezóny) k ponúkaným stážam F1, krstom či jazdám na športovom prototype odteraz nájdete už iba na našej webovej stránke www.hitka.sk!

CK HITKA priniesla ako prvá cestovná kancelária na Slovensku a v Čechách stáže na monopostoch F1 vďaka spoločnosti AGS FORMULE 1. S jej láskavým súhlasom sú použité aj niektoré materiály a obrázky zo zdroja AGS FORMULE 1. Ich ďalšie šírenie je možné len so súhlasom CK HITKA. Teraz však organizáciu stáží F1 na okruhu Var prevzala spoločnosť AGS Racing, ktorá si vybrala CK HITKA za svojho oficiálneho zástupcu pre slovenský a český trh.


Termíny stáží na F1 pre sezónu 2022 sú pod tabuľkou s cenami stáží. Po našom potvrdení voľného termínu je teraz potrebné počítať s úhradou zálohy vo výške iba 35 % z ceny objednaných služieb (obvykle 50 %). Bezplatné storno objednávky služieb je možné do 20 pred termínom akcie, pri kratšom storne (19 a menej dní pred termínom) sa záloha 35 % stáva nevratnou (uvedené ale platí len pre okruh Var).

Novinkou pre okruh Var sú stáže s primeraným počtom pilotov, pričom každý z nich absolvuje prípravu vo svojom "vlastnom" monoposte F4. A títo piloti bude mať k dispozícii 2 inštruktorov a tiež profesionálny simulátor jazdy na monoposte. Inovatívny prístup je zrejmý aj zo zvýšeného počtu prípravných kôl na monopostoch F4 (4x 8 kôl) či určením limitu pre jazdu na monoposte F1 minimálne 6 kôl pri aspoň 6 účastníkoch stáže F1. (horný limit je 16 kôl). Každý účastník stáže by mal ovládať anglický alebo francúzsky jazyk,v tejto sezóne je vo vybraných termínoch priechodný už aj nemecký jazyk.

Veľmi zaujímavou ponukou na strávenie eventového dňa je aj špeciálny program pre skupinky 8 alebo 16 osôb, v rámci ktorého si účastníci vyskúšajú profesionálny simulátor, riadia monopost F4 a absolvujú taktiež krst na otvorenom 2-miestnom pretekárskom aute Ligier JS 49 riadenom už profesionálnym pilotom.

Na okruhu však môžete vyskúšať aj profesionálny simulátor pre jazdu na monoposte F1 či simulátor pre rally autá. Simulátory je však možné využiť aj bez účasti na stáži F1 za samostatný poplatok (ceny pošleme na vyžiadanie).


Každý záujemca o stáž F1 môže požiadať o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky na stáž vrátane doplnkových služieb pre jednotlivcov alebo pre celé skupiny. Stáže na okruhu Var sa konajú v období od marca do novembra, pričom v každom mesiaci býva jeden až niekoľko termínov určených pre stáž. Na vyžiadanie však pošleme aj alternatívne cenové ponuky a termíny pre stáže F1 na iných okruhoch vrátane okruhu pri Barcelone či na výkonnejších monopostoch F1.

Limity pre účastníka stáže: výška max. 188 cm (min. 155 cm), váha max. 95 kg (max. veľkosť topánky 45) a vek min. 18 rokov, vodičský preukaz a dobrý zdravotný stav. Krstu na dvojmiestnej F1 sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 12 rokov. Deti do 10 rokov majú prístup na okruh zakázaný aj ako hostia. Tieto podmienky môžu byť v priebehu sezóny aktualizované.

Limity pre účastníka alternatívnej stáže F1 a teda inde ako okruhu Var sú nasledovné: výška max. 188 cm, váha max. 100 kg a vek min. 25 rokov, vodičský preukaz a dobrý zdravotný stav. Uvedené váhové aj výškové limity platia aj pre krsty.

Základné podmienky objednávania stáží a doplnkových služieb vrátane ich prípadného storna sú podchytené už vo Všeobecných zmluvných podmienkach CK HITKA (primerane platia aj pre stáže a krsty) a vo Všeobecných podmienkach predaja F1. Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou ponuky CK HITKA a nachádzajú sa na našej webovej stránke www.hitka.sk. Na vyžiadanie vám ich dáme k dispozícii podobne ako doplňujúce Všeobecné podmienky predaja F1 týkajúce sa priamo produktu stáží na monopostoch F1. V tejto súvislosti upozorňujeme na špecifické storno podmienky už objednaných služieb na okruhoch. Momentálne však platí možnosť nižšej zálohy (35 % z ceny objednaných služieb) a tiež možnosť bezplatného storna do 20 pred termínom akcie, pri kratšom storne (19 a menej dní pred termínom) sa záloha 35 % stáva nevratnou (uvedené ale platí len pre okruh Var). Inak treba počítať so zálohou vo výške 50 % z ceny objednaných služieb a so štandardnými storno podmienkami CK HITKA.